ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 

UWAGA !!!!

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych ,,LIDER”


muszą uzyskać min. 50 % obecności na zajęciach w danym miesiącu

Swoją obecność należy zaznaczyć podpisami na listach oraz w dzienniku.

=============================================================================================

Terminy zjazdów szkół zaocznych „LIDER” w Zamościu 
rok szkolny 2017/2018
 
=============================================================================================

 
TERMINY ZJAZDÓW DLA LOdla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018
(po ZSZ, po szkole podstawowej, po gimnazjum)

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1.      LUTY             10-11,  24-25
2.      MARZEC       10-11,  24-25
3.      KWIECIEŃ    14-15, 28-29
4.      MAJ                12-13, 26-27
5.      CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 02-03, 09-10, 16-17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TERMINY ZJAZDÓW TYLKO  DLA BHP semestr I dla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1.      LUTY             10-11,  24-25
2.      MARZEC       10-11,  24-25
3.      KWIECIEŃ    14-15, 28-29
4.      MAJ                12-13, 26-27
5.      CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 09-10, 16-17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018 (oprócz BHP s. I )

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

1.      LUTY             03-04, 17-18
2.      MARZEC       03-04, 17-18
3.      KWIECIEŃ    07-08, 21-22
4.      MAJ                05-06, 19-20
5.      CZERWIEC     02-03
6.      CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA  9-10, 16-17

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych ,,LIDER” w ZAMOŚCIU  rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.10
Zajęcia w soboty i niedziele   od godz. 8.00 do godz. 14.30

1.      LUTY             02-03-04,  09-10-11, 16-17-18, 23-24-25
2.      MARZEC       02-03-04,  09-10-11, 16-17-18, 23-24-25
3.      KWIECIEŃ    06-07-08, 13-14-15, 20-21-22, 27-28-29
4.      MAJ                11-12-13, 18-19-20, 25-26-27
5.      CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 02-03, 09-10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
TERMINY ZJAZDÓW DLA LOdla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018
(po ZSZ, po szkole podstawowej, po gimnazjum)

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

6.      LUTY             10-11,  24-25
7.      MARZEC       10-11,  24-25
8.      KWIECIEŃ    14-15, 28-29
9.      MAJ                12-13, 26-27
10. CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 02-03, 09-10, 16-17

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TERMINY ZJAZDÓW TYLKO  DLA BHP semestr I dla Dorosłych „LIDER”    w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

6.      LUTY             10-11,  24-25
7.      MARZEC       10-11,  24-25
8.      KWIECIEŃ    14-15, 28-29
9.      MAJ                12-13, 26-27
10. CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 09-10, 16-17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych „LIDER” w ZAMOŚCIU rok szkolny 2017/2018 (oprócz BHP s. I )

Zajęcia w soboty i niedziele  od godz. 8.00 do godz. 16.05

7.      LUTY             03-04, 17-18
8.      MARZEC       03-04, 17-18
9.      KWIECIEŃ    07-08, 21-22
10. MAJ                05-06, 19-20
11. CZERWIEC     02-03
12. CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA  9-10, 16-17
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TERMINY ZJAZDÓW DLA MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ dla Dorosłych ,,LIDER” w ZAMOŚCIU  rok szkolny 2017/2018

Zajęcia w piątki od godz. 15.00 do godz. 18.10
Zajęcia w soboty i niedziele   od godz. 8.00 do godz. 14.30

6.      LUTY             02-03-04,  09-10-11, 16-17-18, 23-24-25
7.      MARZEC       02-03-04,  09-10-11, 16-17-18, 23-24-25
8.      KWIECIEŃ    06-07-08, 13-14-15, 20-21-22, 27-28-29
9.      MAJ                11-12-13, 18-19-20, 25-26-27
10. CZERWIEC   SESJA EGZAMINACYJNA 02-03, 09-10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….