ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Tematy prac kontrolnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TERMIN ZDAWANIA PRAC KONTROLNYCH DO SEKRETARIATU DLA SEMESTRU VI A I VI B LO to 31 marca 2018 r.
TERMIN ZDAWANIA PRAC KONTROLNYCH DO SEKRETARIATU DLA POZOSTAŁYCH SEMESTRÓW LO
JAK I SZKÓŁ POLICEALNYCH to 13 maja 2018 r.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------