ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR VI
 
SOBOTA 01.12.2018
EGZAMIN PISEMNY Z  JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z  MATEMATYKI- GODZ. 10.00

NIEDZIELA 02.12.2018
EGZAMIN PISEMNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY Z HISTORII - GODZ. 11.00
EGZAMIN USTNY Z GEOGRAFII - GODZ. 13.00

SOBOTA 09.12.2018
EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI - GODZ. 12.00