ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

 
                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                            Sesja egzaminacyjna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR I
 
SOBOTA 05.01.2019
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ 10.00
 
SOBOTA 12.01.2019
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - IINFORMATYKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - MATEMATYKI-GODZ- 12.00
 
NIEDZIELA 13.01.201
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GODZ 12.00
 
SOBOTA 19.01.2019
EGZAMIN USTNY Z- WOS- GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORII-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ 12.00
 
NIEDZIELA 20.01.2019
EGZAMIN USTNY Z- CHEMII-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGIA-GODZ 12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III/A
 
SOBOTA 12.01.2019
EGZAMIN PISEMNY -JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 13.01.2019
EGZAMIN PISEMNY -MATEMATYKA- GODZ.8.00
EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY -GEOGRAFIA -GODZ 12.00
 
SOBOTA 19.01.2019
EGZAMIN USTNY -MATEMATYKA- GODZ.8.00
EGZAMIN USTNY -JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO- GODZ.12.00
 
NIEDZIELA 20.01.2019
EGZAMIN USTNY -INFORMATYKA- GODZ.8.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR III/BZ gr.1 i gr.2

SOBOTA 12.01.2019
EGZAMIN PISEMNY -JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 12.00

NIEDZIELA 13.01.2019
EGZAMIN PISEMNY -MATEMATYKA- GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY GEOGRAFIA -GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY JĘZYK ANGIELSKI- GODZ. 12.00

SOBOTA 19.01.2019
EGZAMIN USTNY MATEMATYKA- GODZ.8.00
EGZAMIN USTNY JĘZYK POLSKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY HISTORIA-GODZ.12.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR IV

SOBOTA 12.01.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK POLSKI - GODZ 11.30
2. EGZAMIN PISEMNY - JĘZYK ANGIELSKI- GODZ. 13.30
 
NIEDZIELA 13.01.2019
1. EGZAMIN PISEMNY - MATEMATYKA- GODZ. 10.00
2. EGZAMIN USTNY -GEOGRAFIA -GODZ. 12.00
3. EGZAMIN USTNY - JĘZYK ANGIELSKI-GODZ. 14.00
 
SOBOTA 19.01.2019
l.EGZAMIN USTNY - HISTORIA - GODZ.9.00
2.EGZAMIN USTNY -MATEMATYKA- GODZ.11.00
3.EGZAMIN USTNY - JĘZYK POLSKI - GODZ.13.00
 
NIEDZIELA 20.01.2019
l.EGZAMIN USTNY - INFORMATYKA - GODZ.10.00
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V
 
SOBOTA 12.01.2019
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYK ANGIELSKI -GODZ- 10.00
 
NIEDZIELA 13.01.2019
EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKA - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYK ANGIELSKI -GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - GODZ 12.00
 
SOBOTA 19.01.2019
EGZAMIN USTNY Z-JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z-MATEMATYKI - GODZ 10.00
 
NIEDZIELA 20.01.2019
EGZAMIN USTNY Z-GEOGRAFIA - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z-INFORMATYKA-GODZ 12.00
 
 
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM I

SOBOTA 12.01.2019
1. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .8.00.
2. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII
Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .10.00

NIEDZIELA 13.01.2019
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ-GODZ.8.00
2. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .11.00

SOBOTA 19.01.2019
1. EGZAMIN USTNY : ZARYS PSYCHOLOGII I SOCJOLOGU - GODZ. 8.00.
2. EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI
W OCHRONIE ZDROWIA - GODZ .12.00
 
 
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM II

SOBOTA 12.01.2019
1. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII
Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .8.00
2. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .10.00.

NIEDZIELA 13.01.2019
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ -GODZ.8.00
2. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .11.00
3. EGZAMIN USTNY : DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAW OCHRONIE ZDROWIA. - GODZ .13.00

SOBOTA 19.01.2019
1. EGZAMIN USTNY : JĘZYK MIGOWY - GODZ. 8.00.
2. EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : ZDROWIE PUBLICZNE - GODZ .12.00
 
 
FLORYSTA SEM. I

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : MATERIAŁOZNASTWO ROŚLINNE . - GODZ.11.00
2) Egzamin pisemny : KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE- GODZ. 13.00

NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: ŚRODKI WYRAZU TWÓRCZEGO - GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: KULTUROWE PODSTAWY FLORYSTYKI- GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLOR. - GODZ. 12.00

SOBOTA 19.01.2019
1) Egzamin ustny : MATERIAŁOZNASTWO NIEROŚLINNE - GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: JĘZYK ANGIELSKI WE FLORYSTYCE - GODZ. 10.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM. I

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP. - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY - GODZ. 10.00
 
NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: PODSTAWY PRAW PRACY - GODZ. 10.00
2) Egzamin ustny: ERGONOMIA W PROCESIE PRACY - GODZ. 12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM. II

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY . - GODZ. 11.00
2) Egzamin pisemny : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP - GODZ. 12.30
3) Egzamin ustny: USTALANIE PRZYCZYN I OKOL. WYP. - GODZ. 14.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM. III

SOBOTA 12.01.2019
1) EGZAMIN PISEMNY: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY: USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZ. WYPAD. - GODZ. 10.

NIEDZIELA 13.01.2019
1) EGZAMIN USTNY: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY: JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 11.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. I

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 10.00
2) Egzamin pisemny : OBSŁUGA TURYSTYCZNA - GODZ. 12.00
3) Egzamin ustny: JĘZYK OBCY W TURYSTYCE- GODZ. 13.30
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. II

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : OBSŁUGA TURYSTYCZNA- GODZ. 10.00
2) Egzamin pisemny : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 12.00
3) Egzamin ustny: JĘZYK OBCY W TURYSTYCE- GODZ. 15.00

NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: PRODUKCJA ROLNICZA- GODZ. 8.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. Ill/A

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKCJA ROLNICZA - GODZ. 10.00
2) Egzamin pisemny: USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 12.00

NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ-GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE- GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE-GODZ. 12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. III/B

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKCJA ROLNICZA - GODZ. 8.00
2) Egzamin pisemny : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 10.00

NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE-GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ-GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE-GODZ. 12.00
 
 
SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM. IV

SOBOTA 12.01.2019
1) Egzamin pisemny : PRODUKCJA ROLNICZA - GODZ. 12.00
2) Egzamin pisemny : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE- GODZ. 14.00
3) Egzamin ustny: USŁUGI NOCLEGOWE-GODZ. 15.30.

NIEDZIELA 13.01.2019
1) Egzamin ustny: USŁUGI ŻYWIENIOWE-GODZ. 8.00
2) Egzamin ustny: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI-GODZ. 10.00
3) Egzamin ustny: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ- GODZ. 12.00