ul. Partyzantów 21
22-400 Zamość

Sesja egzaminacyjna

sesja 
 
                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sesja egzaminacyjna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEM II / A
 
SOBOTA 02.06.2018 
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYK POLSKI - GODZ 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ 10.00
 
NIEDZIELA 03.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z - IINFORMATYKI- GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z - MATEMATYKI -GODZ- 12.00

SOBOTA 09.06.2018
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA ANGIELSKIEGO-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- GEOGRAFII - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GODZ 12.00

NIEDZIELA 10.06.2018
EGZAMIN USTNY Z- WOS-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- HISTORII-GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ 12.00

SOBOTA 16.06.2018
EGZAMIN USTNY Z- CHEMII-GODZ 8.00
EGZAMIN USTNY Z- FIZYKI - GODZ 10.00
EGZAMIN USTNY Z- BIOLOGII - GODZ 12.00
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEM III / A
 
SOBOTA 02.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI - GODZ. 10.00

NIEDZIELA 03.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - INFORMATYKI - GODZ. 12.00
EGZAMIN USTNY Z - HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - GODZ. 13.00

SOBOTA 09.06.2018
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY - JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - MATEMATYKI - GODZ. 12.00

NIEDZIELA 10.06.2018
EGZAMIN USTNY Z - JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 8.00
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEM IV / A i IV po ZSZ
 
SOBOTA 02.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI- GODZ. 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z-JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 10.00

NIEDZIELA 03.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA- GODZ. 12.00

SOBOTA 09.06.2018
EGZAMIN USTNY Z - JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY - JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII - GODZ. 12.00
 
NIEDZIELA 10.06.2018
EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY Z-INFORMATYKI - GODZ. 10.00
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SEMESTR V / A
 
SOBOTA 02.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - MATEMATYKI- GODZ. 8.00
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 10.00

NIEDZIELA 03.06.2018
EGZAMIN PISEMNY Z - JĘZYKA ANGIELSKIEGO - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY Z - HISTORII - GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - GEOGRAFII - GODZ. 12.00

SOBOTA 09.06.2018
EGZAMIN USTNY Z - MATEMATYKI - GODZ. 8.00
EGZAMIN USTNY-JĘZYKA ANGIELSKI-GODZ. 10.00
EGZAMIN USTNY Z - JĘZYKA POLSKIEGO - GODZ. 12.00
 
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM I
 
SOBOTA 02.06.2018
1. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .8.00.
2. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .10.00

NIEDZIELA 03.06.2018
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ -GODZ.8.00
2. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .11.00

SOBOTA 09.06.2018
1. EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY ZAWODOWY - GODZ. 8.00.
2. EGZAMIN USTNY : ZARYS PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA-GODZ .12.00
 
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY SEM II
 
SOBOTA 02.06.2018
1. EGZAMIN PISEMNY : ZARYS ANATOMII, FIZJOLOGII, I PATOLOGII Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY -GODZ .8.00
2. EGZAMIN PISEMNY : OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ - GODZ. .10.00.

NIEDZIELA 03.06.2018
1. EGZAMIN USTNY : DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBA CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ-GODZ.8.00
2. EGZAMIN USTNY : ZABIEGI HIGIENICZNE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- GODZ .11.00
3. EGZAMIN USTNY : DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZAW OCHRONIE ZDROWIA. - GODZ .13.00

SOBOTA 09.06.2018
1. EGZAMIN USTNY : JĘZYK MIGOWY - GODZ. 8.00.
2. EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ .10 .00
3. EGZAMIN USTNY : ZDROWIE PUBLICZNE - GODZ .12.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM I 
 
SOBOTA 09.06.2018
1) EGZAMIN PISEMNY :DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : OBSŁUGA TURYSTYCZNA - GODZ. 10.00

NIEDZIELA 10.06.2018
1) EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY W TURYSTYCE- GODZ. 10.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM ll/A
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : OBSŁUGA TURYSTYCZNA -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 10.00

10.06.2018 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PRODUKCJA ROLNICZA- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY W TURYSTYCE-GODZ. 10.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM ll/B
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : OBSŁUGA TURYSTYCZNA -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA - GODZ. 10.00

10.06.2018 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : JĘZYK OBCY W TURYSTYCE- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : PRODUKCJA ROLNICZA- GODZ. 10.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM III
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : PRODUKCJA ROLNICZA -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE - GODZ. 10.00

10.06.2018.NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : USŁUGI NOCLEGOWE- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : USŁUGI ŻYWIENIOWE- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ- GODZ. 12.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ SEM IV
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY : PRODUKCJA ROLNICZA -GODZ. 10.00
2) EGZAMIN PISEMNY : USŁUGI AGROTURYSTYCZNE - GODZ. 12.00

10.06.2018 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : USŁUGI ŻYWIENIOWE- GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY : USŁUGI NOCLEGOWE- GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- GODZ. 12.00

16.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY : PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ -GODZ. 8.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM I
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY :TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY-GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP - GODZ. 10.00

10.06.2018.NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRAWA PRACY-GODZ. 8.00
2) EGZAMIN USTNY ; ERGONOMIA W PROCESIE PRACY - GODZ. 10.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM II
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY :ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY -GODZ. 11.00
2) EGZAMIN PISEMNY : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP - GODZ. 13.00

10.06.2018 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : USTALANIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW-GODZ. 10.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE TECHNIK BHP SEM III
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY :OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : USTALENIE PRZYCZYN I OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW - GODZ. 10.00

10.06.2018.NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BHP- GODZ. 8.00
2 ) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : JĘZYK ANGIELSKI - GODZ. 12.00
 
SZKOŁA POLICEALNA W ZAWODZIE FLORYSTA SEM II
 
09.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN PISEMNY rMATERIAŁOZNASTWO ROŚLINNE -GODZ. 8.00
2) EGZAMIN PISEMNY : KOMPOZYCJE FLORYSTYCZNE - GODZ. 10.00

10.06.2018 .NIEDZIELA
1) EGZAMIN USTNY : PRZEDSIĘBIORSTWO FLORYSTYCZNE- GODZ. 8.00
2 ) EGZAMIN USTNY : ŚRODKI WYRAZU TWÓRCZEGO - GODZ. 10.00
3) EGZAMIN USTNY : PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - GODZ. 12.00

16.06.2018.SOBOTA
1) EGZAMIN USTNY : WYKONYWANIE KOMPOZYCJI FLORYSTYCZNYCH- GODZ. 8.00